mineral
På bilden ser ni hur resultatet kan bli när man målar med Jotuns kalkfärg Lady Minerals. Ni kan välja mellan ett ganska stort antal kulörer när ni ska måla med kalkfärgen. Måla först med väggfärg i samma kulör och sen en strykning med kalkfärgen som ni applicerar med en ganska bred pensel. Slutresultatet påverkar man själv, stora yviga strykningar eller lite mindre penseldrag, du avgör själv.