Det s k ”Coloramahusets” garage får takpannor idag. Det är målarmästare Karlsson och svärson som fixar det. Man kan tycka att garaget är en aningen för stort men enligt Thomas kan ett garage aldrig bli för stort. ”Därom tvista de lärde”.Takpannor 001