När vi började att renovera det s k ”Coloramahuset” hittade vi en tidning från 11 juni 1926. Underbart språk och dessutom hittade vi en annons om Maskinskrivningsbyrån som den blivande ägaren av huset, Norén, drev. Coloramahuset byggdes under 1926.tidning 001tidning 002tidning 003